กำหนดการ : 14-18 พฤษภาคม 58 ฯ
สายการบิน : AIR ASIA X
ราคา 16,900 บาท
กำหนดการ : 10-12 เมษายน 58 ฯ
สายการบิน : lao airlines
ราคา 15,900 บาท
กำหนดการ : 13 – 19 พฤษภาคม 2558 ฯ
สายการบิน : AIR ASIA X
ราคา 46,900 บาท
กำหนดการ : 03 – 07 พฤษภาคม 2558 ฯ
สายการบิน : jetasia
ราคา 29,900 บาท
กำหนดการ : 19 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ฯ
สายการบิน : การบินแอร์ เอเชีย X (XJ)
ราคา 48,500 บาท
กำหนดการ : 2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2558 ฯ
สายการบิน : JET ASIA
ราคา 47,500 บาท
กำหนดการ : 14-18 พฤษภาคม 58 ฯ
สายการบิน : AIR ASIA X
ราคา 16,900 บาท
กำหนดการ : 10-12 เมษายน 58 ฯ
สายการบิน : lao airlines
ราคา 15,900 บาท
กำหนดการ : 13 – 19 พฤษภาคม 2558 ฯ
สายการบิน : AIR ASIA X
ราคา 46,900 บาท
กำหนดการ : 03 – 07 พฤษภาคม 2558 ฯ
สายการบิน : jetasia
ราคา 29,900 บาท
รูป ปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับพระเจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งท่านสามารถสักการะเพื่อขอพร...
ปราสาทช็อกโกแลต
ผู้ซึ่งหลงใหลในช็อกโกแลต จนตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตช็อกโกแลตแบ...
พระราชวังเคียงบ๊อก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตร...
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก แห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบ๊...
กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้
กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 ก...
ปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น
พื้นที่แนวภูเขาไฟที่ยังไม่ดับทางตอนกลางของอุทยานแห่งชาติอะโซ...