บริษัท เฟิร์สท์ แพลนเนท ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2540 มีการบริการที่หลากหลาย ได้แก่ บริการจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริการจองโรงแรม บริการจองตั๋วรถไฟในยุโรป บริการจัดท่องเที่ยว ศึกษาดูงานและสัมมนาสำหรับหน่วยงาน ทั้งเส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ บริการจัดการท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล อีกทั้งบริการโดยบุคลากร ที่มีความสามารถและประสบการณ์มาตลอดเวลา 18 ปี โดยยึดถือหลักการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า


บริษัท เน้นเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลท่องเที่ยวที่ถูกต้อง บริษัทจึงได้รวบร่วมข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าได้อ่านและทำความรู้จักเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ


หากท่านใดสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือจะสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทรมาหาเราได้ค่ะ

 

 
ชื่อบริษัท เฟิร์สท์ แพลนเนท ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ 25 / 58 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2969-8371 (-3)
แฟกซ์ 0-2969-9813
Email info@firstplanet.co.th
website www.firstplanet.co.th
จัดตั้ง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2540
ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
ทะเบียนเลขที่ 0125540006797
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/03540
  บริการจองตั๋วเครื่องบิน
เฟร์สท์ แพลนเนท ทราเวิล บริการจอง บัตรโดยสารเครื่องบินทุกเส้นทางทั้วโลก พร้อมบริการ
ส่งตั๋วและใบเสร็จฟรีถึงที่ ( กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ) และทางเรายิ้นดีช่วยเหลือท่านการบริการ
หลังการขาย กรณีเปลียนแปลงเส้นทาง เช่น เปลียนวันดเนทาง เปลียนเที่ยวบิน

บริการจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปดูงาน กรุ๊ปสัมมนา หรือ ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว เส้นทางในและต่างประเทศ
ด้วยประสบการณ์นานกว่า 18 ปี เฟร์สท์ แพลนเนท ทราเวิล ได้รับความไว้ว่างใจจากบริษัทเอกชน หน่วยงาน ราชการ และกรุ๊ปส่วนตัวต่าง ให้จัดนำทัวร์ท่องเที่ยวประเทศใหม่ ในหลากหลายประเทศ ทั้งแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่ณ ออสเตรเลีย นิวซีแลนค์ ยุโรป หรือ อเมริกา รวมถึงในประเทศด้วย โดย บริษัท มุ่งเน้นถึงคุณภาพทัวร์และความพึงพอใจของผู้เดินทาง
ชูเกียรติ พิพานเมฆาภรณ์ ( ชู )
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและบริหารทัวร์ในและต่างประเทศ / นักเขียนนิตยสาร Checktour คอลัมน์ “ชูใจออนทัวร์” และหัวหน้าทัวร์ โซนเอเซีย / ยุโรป กว่า 40 ประเทศ
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการให้บริการลูกค้า จัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม และเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลางและในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
Mobile : 08-1708-8355 Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : chukiat@firstplanet.co.th
สุธานิธิ์ มั่งเรือน ( ตู่ )
ตำแหน่งงาน : รองกรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการให้บริการลูกค้า จัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะเป็นโซน อเมริกา ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว :
Mobile : 08-1402-3582 Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : suthani@firstplanet.co.th
กันธิมา ชมนา ( แหม่ม )
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารทัวร์ในและต่างประเทศ / หัวหน้าทัวร์โซนเอเชีย และในประเทศ
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการบริหารทัวร์ กลุ่มสัมมนา ศึกษาดูงาน และนำเที่ยวต่างประเทศและในประเทศถึง 8 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
Mobile : Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : kantima@firstplanet.co.th
ศศิภา มงคลเวช ( อ้อ )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกกรุ๊ปเหมาโซนเอเชียและในประเทศ
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการขายและบริหารทัวร์ กลุ่มสัมมนา ศึกษาดูงาน และนำเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ และจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานมากถึง 6 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
Mobile : Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : sasipa@firstplanet.co.th
วสิตางส์ จันทร์ศรี ( ติ๊ต่าง )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกยื่นวีซ่าและกรุ๊ปเหมาต่างประเทศ
ประสบการณ์ทำงาน : เจ้าหน้าที่ให้บริการและคำแนะนำการยื่นวีซ่า เอเชีย ยุโรป และ อเมริกามากกว่า 4 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว : ใบอนุญาตนำเที่ยว: บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
Mobile : Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : wasitang@firstplanet.co.th
ปาลิตา อานนท์ ( รถเมล์ )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกกรุ๊ปเหมาในประเทศ
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานให้บริการลูกค้า และนำเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ ทัวร์ศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา วอล์คแรลลี่ สันทนาการกลุ่ม มากกว่า 4 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
Mobile : Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : palita@firstplanet.co.th
จิระเดช สุรารักษ์ ( ต้นปาล์ม )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทัวร์หน้าร้าน ( Jointour )
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานให้บริการลูกค้าและขายทัวร์หน้าร้านทั้งในประเทศและ ต่างประเทศมากกว่า 1 ปี และเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์
ใบอนุญาตนำเที่ยว : บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
Mobile : Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : jiradet@firstplanet.co.th
พิชามญชุ์ จิราพัชร์เทวัญ ( เจี๊ยบ )
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้คำแนะนำด้านประกันการเดินทางมากกว่า 8 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว :
Mobile : 08-6323-7588 Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : ticketing@firstplanet.co.th
ลักษนา รุ่งศรีรัตน์ ( นุ่ย )
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ด้านงานธุรการบัญชีมากกว่า 4 ปี
ใบอนุญาตนำเที่ยว :
Mobile : Hot Line : 08-6318-0608
E-Mail : accounting@firstplanet.co.th