รูป ปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับพระเจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งท่านสามารถสักการะเพื่อขอพรสิ่งใด
Date added: กุมภาพันธ์ 12, 2015 | Categories: แหล่งท่องเที่ยวพม่า
ผู้ซึ่งหลงใหลในช็อกโกแลต จนตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตช็อกโกแลตแบบแฮนด์เมดขึ้นท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่ สวยงามของเกาะเชจู ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตแห่งแรกของเกาหลีที่สร้างด้วยหินภูเขาไฟแห่งเกาะ เชจู
Date added: กุมภาพันธ์ 10, 2015 | Categories: แหล่งท่องเที่ยวเกาหลี
สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลี
หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก แห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบ๊อคกุง และพระราชวังชางด๊อกกุง
กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร ทอดผ่านทุ่งหญ้า ทะเลทราย และเทือกเขา มีความสูง 7 เมตร และกว้าง 5 เมตรถูกสร้างขึ้นเป็นเวลากว่า 2,000 ปี
Date added: กุมภาพันธ์ 8, 2015 | Categories: แหล่งท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวจีน
Page 1 of 212