Date added: เมษายน 1, 2015 | Categories: ทัวร์ญี่ปุ่น
ระหัสทัวร์ :Hokkaido 19-24MAY
วันที่ 19 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 บริการ wifi free บนรถ เที่ยวเมืองคามิคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง เดินชมทุ่งพิงค์มอสต่อด้วยอุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว
สายการบิน : การบินแอร์ เอเชีย X (XJ)
กำหนดการเดินทาง
19 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 48,500 บาท