Date added: เมษายน 1, 2015 | Categories: ทัวร์ญี่ปุ่น
ระหัสทัวร์ :TOKYO jf
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
สายการบิน : jetasia
กำหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤษภาคม 2558 ราคา 30,900 บาท