Date added: เมษายน 1, 2015 | Categories: ทัวร์ญี่ปุ่น
ระหัสทัวร์ :-
ที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ ประทับใจกับมนเสนห์ของเส้นทางสายโรแมนติคสู่กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์ ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส ที่งดงามดุจพรมผืนยักษ์ เยือนวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใสที่เข้าชิง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลคยุคใหม่
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดการเดินทาง
13 – 19 พฤษภาคม 2558 ราคา 47,900 บาท