Date added: เมษายน 1, 2015 | Categories: ทัวร์ญี่ปุ่น
ระหัสทัวร์ :Luangprabang
เที่ยวชม วัดป่าโพนเพา ขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง พิเศษบริการชุดใส่บาตร ข้าวเหนียวท่านละ 1 ชุด
สายการบิน : lao airlines
กำหนดการเดินทาง